Екатерина Димитрова

Генерален секретар

Екатерина Димитрова е завършила бакалавър по международни отношения и магистратура по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Има 9-годишен опит в неправителствения сектор. Работила е като координатор „Онлайн комуникации“ по проекти на Министерството на младежта и спорта и Българската платформа за международно развитие. В периода 2015 – 2018 г. е член на Управителния съвет на Младежката секция на Дружеството за ООН в България и главен редактор на онлайн медията „UNA News Bulgaria“.

От 2019 г. е генерален секретар на Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД), а от 2015 г. работи в Атлантическия клуб в България (АКБ), където е мениджър „Програми и проекти“ и отговаря за координирането и изпълнението на редица международни програми и проекти на организацията, част от които е програмата „Младежки посланици на НАТО“.

Ангел Апостолов

Член

Ангел Апостолов е завършил бакалавър по международни отношения, има магистърска степен по международна сигурност и е докторант в областта на отношенията Русия-НАТО в Катедра „Нова и съвременна история“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Работил е като експерт в Министерството на образованието и науката. През 2012 г. започва работа в Атлантическия клуб в България, където е експерт „Програми и проекти“, и става член на Атлантическия клуб в България (АКБ). През годините е организатор и участник в няколко семинара с фокус върху отношенията между Запада и Русия.

Станислава Стефанова

Член

Станислава Стефанова следва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От края на 2018 г. е част от програмата „Младежки посланици на НАТО”, а през 2019 г. започва стаж в Атлантическия клуб в България.

През 2019г. става член на AIESEC, а  от 2020 г. е лидер на екип. Тя е и част от организаторския екип на Модел на ЕС в София. 

В миналото Станислава е била вицепрезидент на Интеракт Петрич, ученически лидер във фондация БЕСТ, репортер към предаване в регионална телевизия в Благоевград и кореспондент в литературно онлайн списание. Участвала е в над 10 проекта по Еразъм+.

През 2019 г. става лауреат на Националната олимпиада по БЕЛ. Занимава се с писане, във връзка с което е получава над 70 национални и международни литературни награди.

Александра Ваковска

Член

Александра Ваковска е четвърта година бакалавър по „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ включват европейско право, международна политика и европейска интеграция.

От 2018 г. е младежки посланик за НАТО в България, което е единствена по рода си българска инициатива на Атлантическия клуб в България. 

Александра често работи в тясно сътрудничество с Атлантическия клуб в България. Тя е и президент на студентския клуб по европеистика в нейния университет и доброволец в Team Europe Junior – проект, стартиран от Представителството на Европейската комисия в България, където активно помага за разпространяване на адекватна информация за ЕС и неговите институции.

В миналото Александра е организирала няколко неформални студентски срещи с различни професори и политици, един от които е заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 – Моника Панайотова.