За нас

Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД) е неправителствена организация, създадена през 1996 г. в София, България, като официалната младежка секция на Атлантическия клуб в България (АКБ). Огранизацията е член на Международната Младежка Асоциация на Атлантическия договор (YATA International).

Целите на МЕАД са:

  • да установи/промотира евро-атлантически ценности сред младежта в България;
  • да съветва и подкрепя младежки организации, асоциирани с различни политически партии, студентски общества, високопоставени лица в български държавни институции и широката общественост;
  • да насърчи активното участие на България в рамките на евро-атлантическите политически, икономически и отбранителни институции и най-вече в НАТО, Европейския съюз (ЕС), Съвета на Европа (СЕ), Организацията за сигурност и сътрудничество в Евртопа (ОССЕ);
  • използвайки своите социални медии, да спомогне създаването на платформа, от която младите хора да бъдат чути и да могат споделят своите идеи за това как да създадем по-добро бъдеще за идните поколения.

МЕАД твърдо вярва, че да бъдеш информиран е основата за успех. Създаването на здрави основи днес ще доведе до по-добро бъдеще утре! За тази цел организацията:

  • организира и координира визити и лекции на местни и чуждестранни експерти и отличени говорители;
  • създава семинари и конференции на различни теми;
  • насърчава разпространението на информация относно развитието на НАТО, ЕС и свързани с тях международни организации (включвително информация за стипендии, семинари и изследователски възможности;
  • инициира важни контакти със сходни организации в в Европа и по света.

До този момент МЕАД е установило контакти с редица международни неправителствени организации и успешно е осъществило множество проекти с подкрепата на Дирекция „Публична дипломация“ на НАТО, Еразъм+ и други програми.