За нас

Българско евро-атлантическо младежко дружество (БЕАМД) е неправителствена организация, създадена през 1996 г. в София, България.

Организацията цели:

  • Да установи/промотира евро-атлантически ценности сред младежта в България.
  • Да съветва и подкрепя младежки организации, асоциирани с различни политически партии, студентски общества, високопоставени лица в български държавни институции и гражданите
  • Да насърчи активното участие на България в рамките на евро-атлантическите политически, икономически и отбранителни институции и най-вече в НАТО, Европейския съюз (ЕС), Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Евртопа (ОССЕ)

Организацията твърдо вярва, че да бъдеш информиран е основата за успех. Ето защо тя: организира и координира визити и лекции на местни/чуждестранни експерти и отличени говорители, организира семинари и конференции на различни теми, насърчава разпространението на информация относно НАТО, ЕС и свързани международни организации (включващо информация за стипендии, семинари и изследователски възможности), създава важни контакти с подобни организации в в Европа и по света.

Създаването на здрави основи днес ще доведе до по-добро бъдеще утре!

Като резултат от това, БЕАМД вече е установил множество контакти с много международни неправителствени организации. Организацията е член на Международната Младежка Асоциация на Атлантическия договор (Yata International http://yata-international.org/).

През последните 5 години БЕАМД успешно е осъществило проекти с подкрепата на Дирекция „Публична дипломация“ на НАТО, програма Еразъм+ и други.